Zapowiedź – Pamiętnik Blumki / Blumkas Tagebuch

Autor: pidd

W przyszłym roku mija 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka i setna rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej. Z tej okazji wydawnictwo Media Rodzina we współpracy z niemieckim wydawnictwem Gimpel przygotowuje książkę Iwony Chmielewskiej Pamiętnik Blumki. Książka ukaże się już we wrześniu.

Warszawa – ul. Krochmalna 92 – Dom Sierot.

Niegdyś żyła tu Blumka, doktor Korczak, pani Stefa i dwieście dzieci, a wśród nich:

Zygmuś, który podarował życie srebrnej rybie, Reginka, której opowieści potrafiły oświetlić najmroczniejszą noc, Pola, która wyhodowała w swoim uchu groszek, Chaimek, którego mrówki zaprowadziły przed sąd, Kocyk, który tak pięknie pomagał, nosząc węgiel w emaliowanym nocniku i myszka, dla której okruszki spadały prosto z nieba.

Blumka wszystko to zapisywała w swoim pamiętniku, a gdy brakło jej słów, dopełniała rysunkiem.

Do dnia, gdy wybuchła wojna…

Jej pamiętnik nie jest gruby, ale czasem z grubej książki – tak przynajmniej twierdził Pan Doktor – nic się człowiek nie dowie nowego, a z cienkiej książki dużo.

Iwona Chmielewska prowadzi nas przez ten świat, stąpając delikatnie na palcach.
A wszystko po to, aby nie spłoszyć tego, co kryje się w drobnych gestach codzienności.
W słowie i obrazie artystka ta łączy fakty z fikcją, aby użyczyć twarzy dzieciom, których tragiczny los upamiętnia dziś szereg liter wyryty w granicie.

Z Pamiętnika Blumki czytelnik dowie się nie tylko o życiu w Domu Sierot, ale i o przesłaniu Starego Doktora. O tym, jak kochać dziecko.

Tytuł: Pamiętnik Blumki
Tekst i ilustracje: Iwona Chmielewska
Kategoria: dla młodzieży i dorosłych
Wydawnictwo: Media Rodzina
Rok wydania: 2011

Warschau – Krochmalna Straße 92 – Waisenhaus für jüdische Kinder.

Einst lebte hier Blumka, und mit ihr … Dr. Korczak, Frau Stefa und 200 Kinder: Zygmuś, der einem silbernen Fisch das Leben schenkte, Reginka, deren Erzählungen selbst die dunkelste Nacht erhellten, Pola, die beschloss, in ihrem Ohr eine Erbse zu züchten, Chaim, den die Ameisen vor Gericht brachten, der kleine Kiesel, der beim Entladen des Kohlewagens helfen wollte, mit seinem Nachttopf, und Penny, das Mäuschen, dem die Brotkrümel vom Himmel fielen …

Blumka schrieb dies alles in ihrem Tagebuch auf, und fehlten ihr die Worte, so machte sie eine Zeichnung. Bis zu jenem Tag, an dem der Krieg ausbrach…

Ihr Tagebuch ist nicht dick, aber manchmal – so meinte zumindest der Herr Doktor – erfährt man aus einem dicken Buch nichts Neues, aus einem dünnen aber sehr viel.

Aus Blumkas Tagebuch erfährt der Leser nicht nur über das Leben in einem Waisenhaus, sondern auch über Janusz Korczaks fröhliche Pädagogik. Darüber, wie man ein Kind lieben soll.Iwona Chmielewska führt uns durch diese Welt auf Zehenspitzen, stets darauf bedacht, all das nicht aufzuschrecken, was sich hinter den winzigen Gesten des Alltags verbirgt. In Bild und Wort verwebt sie Fakten mit Fiktion, um jenen Kindern ein Gesicht zu geben, an deren tragisches Schicksal heute nur noch eine Inschrift erinnert, gemeißelt in einen Granitblock.

Tytuł: Blumkas Tagebuch
Tekst i ilustracje: Iwona Chmielewska
Kategoria: dla młodzieży i dorosłych
Wydawnictwo: Gimpel Verlag
Rok wydania: 2011

Podobne posty

1 komentarz

VANNI Victoria Magalí 30 sierpnia 2011 - 03:36

it's really interesting the organization of the parts. i don't speak (and write) english very well, but i feel i have to tell you i really like you work; the best wishes of argentinian girl

odpowiedź

Napisz komentarz