Wyniki konkursu TRZY/MAM/KSIĄŻKI

Autor: pidd
4 grudnia 2015 roku jury konkursu w składzie:

Anna Maria Czernow
Maria Deskur
Grzegorz Gauden
Krystyna Lipka-Sztarbałło
Marta Lipczyńska-Gil
Joanna Olech
Joanna Rzyska
 

po długiej i burzliwej dyskusji postanowiło czterema głosami
przeciw dwóm, przy jednym wstrzymującym się, przyznać Nagrodę Główną i premię
wysokości 25.000 trójce autorów projektu Popatrz w niebo, Joannie Gębal,
Monice Zborowskiej i Jakubowi Kołodziejczykowi.

Jednomyślną decyzją jury wyróżnienia otrzymują (w porządku
alfabetycznym):
Aleksandra Artymowska za projekt Wyprawa królika Gustawa
Joanna Bartosik za projekt Wzrok, słuch i mowa
Ewa Mędrek i Anna Krasnodębska-Okręglicka za projekt Tu i
tam
, Co to?, Dokąd niesie mnie wiatr.

Jurorzy wyrażają uznanie dla uczestników konkursu a
zwłaszcza dla laureatów za sumienne podjęcie się zadania o tak trudnych
założeniach.

W czasie obrad przedmiotem gorącej debaty były adekwatność
rozwiązań dla poszczególnych grup wiekowych oraz ich atrakcyjność zarówno dla
dziecka, jak i rodziców, jako że trójpak powinien ułatwić im współobecność i
wprowadzenie w świat książek.

Bezprecedensowa złożoność zadania spowodowała, że żadna z
przedstawionych prac nie zdobyła maksymalnej punktacji. Niemniej wyróżnione
projekty zachęcają do dyskusji nad formą i treścią książki zmieniającej się
wraz z wiekiem dziecka. Jurorzy mają nadzieję, że unikalny program konkursu
będzie kontynuowany i zostanie podjęty szerzej przez środowisko, również
akademickie i uniwersyteckie oraz że zwróci powszechną uwagę na zmieniające się
wraz z wiekiem potrzeby dziecka, a co za tym idzie także relacji dziecko –
dorosły – książka.

Praca, którą jury nagrodziło jest spójną, stylistycznie
powiązaną serią książek, klimatem nawiązującą do dziecięcej kołysanki.
Charakteryzuje ją zharmonizowana, kolorystycznie wysmakowana szata graficzna
oraz przemyślana koncepcja. Uwagę jurorów zwróciła zwłaszcza pierwsza książka,
przeznaczona dla odbiorców poniżej pierwszego roku życia, wyróżniająca się na
tle pozostałych propozycji konkursowych pod względem dopasowania do możliwości
percepcyjnych dzieci w tym wieku. Autorzy przedstawili proste, zrozumiałe dla
niemowlęcia figury i kontrasty niebanalnie i ze smakiem. W przypadku książki
trzeciej (2-3 lata) jurorzy zakładają, że zgodnie z autorskim opisem projektu,
zaproponowany tekst wierszowany zastąpiony zostanie prostszym tekstem prozą.

Trzy wyróżnione projekty od nagrody głównej dzieli nieduża
liczba punktów. Są godne uwagi, ciekawe i profesjonalne. Jury żywi zatem
nadzieję, że szybko znajdą wydawców i ukażą się drukiem z adnotacją o
wyróżnieniu.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Organizatorem konkursu TRZY/MAM/KSIĄŻKI jest Instytut
Książki, a jego partnerem Polska Sekcja IBBY. Celem konkursu było wyłonienie
projektów czytelniczego trójpaku – zestawu trzech książeczek, które rosnąć
będą wraz z dzieckiem, od noworodka po przedszkolaka.

Podobne posty

Napisz komentarz