Konkurs Polskiej Sekcji IBBY “Książka Roku 2016” rozstrzygnięty!

Autor: pidd
Kategoria
graficzna
Jury
graficzne konkursu Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2016 w składzie Anita
Wincencjusz-Patyna (przewodnicząca),  Jacek Friedrich, Jakub
Woynarowski postanowiło przyznać główną nagrodę i tytuł Książka Roku
2016
:
w
kategorii książka obrazkowa
Małgorzacie
Gurowskiej
, Monice Hanulak, Marcie Ignerskiej, Agnieszce
Kucharskiej-Zajkowskiej
, Annie Niemierko, Gosi Urbańskiej-Macias, Justynie
Wróblewskiej
za ilustracje i projekt graficzny do książki Wiersze dla dzieci, Wytwórnia
w
kategorii ilustracje i koncepcja graficzna
Agacie
Dudek, Małgorzacie Nowak za ilustracje i projekt graficzny do książki Daję
słowo. Wędrówki po języku i literaturze
, Wydawnictwo TamarynJury
przyznało wyróżnienia:
w
kategorii książka obrazkow
a
Monice
Hanulak
, Grażce Lange za książkę Wytwórnik. Kalendarz 2017, Wytwórniaw
kategorii ilustracje
                                                                                                                                                  Wojciechowi Pawlińskiemu za
ilustracje i projekt graficzny do książki Legendy warszawskie. Antologia,
Muzeum Warszawy
Joannie
Czaplewskiej
i Katji Widelskiej za ilustracje do książki Trzy, dwa, raz, GünterGrass, Oficyna Gdańska
Marii
Dek
za ilustracje do książki Czary na Białym, Wrocławski Dom Literatury


Kategoria
literacka


Jury
literackie konkursu Polskiej Sekcji IBBY
Książka Roku 2016 w składzie Irena
Bolek-Wiącek (przewodnicząca), Danuta Świerczyńska-Jelonek, Maciej
Skowera postanowiło przyznać główną nagrodę i tytuł
Książka Roku 2016:

Marcinowi
Szczygielskiemu za książkę dla dzieci Klątwa dziewiątych urodzin, Wydawnictwo
Bajka
Joannie
Fabickiej za książkę dla młodzieży Rutka, Wydawnictwo Agora
Jury
przyznało wyróżnienia:
Grażynie
Bąkiewicz za książkę Mówcie mi Bezprym, Wydawnictwo Literatura
Jarosławowi
Mikołajewskiemu za książkę Wędrówka Nabu, Austeria
Annie
Onichimowskiej za książkę Prawie się nie boję…, Ezop
Dorocie
Suwalskiej za książkę Czarne jeziora, Nasza Księgarnia
Marcinowi
Szczygielskiemu za książkę Teatr Niewidzialnych Dzieci, Instytut Wydawniczy Latarnik

Kategoria
za upowszechnianie czytelnictwa

Do
nagrody nominowano dziewięć osób, nagrodę główną w tej kategorii otrzymała Beata
Jewiarz
, dziennikarka radiowa, prowadzi autorski program Niedzielny Poranek w
rozgłośni RDC, w którym podejmuje problemy z obszaru literatury, kultury dla
dzieci i młodzieży, edukacji oraz rodzicielstwa.

Gratulujemy! – nagrodzony, wyróżniony i wszystkim nominowanym! 
Duch w narodzie nie ginie!

Podobne posty

Napisz komentarz