Jasnowidze – Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci

Autor: pidd

Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci

Od początku istnienia wydawnictwo Dwie Siostry przywiązuje wielką wagę do jakości estetycznej i edytorskiej książek dziecięcych. Stara się wyznaczać w tej dziedzinie najwyższe standardy. Z dumą i satysfakcją obserwuje dynamiczny rozwój polskiej ilustracji książkowej, w którym ma swój udział, i kibicuje jej międzynarodowym sukcesom.

Polskie książki dla dzieci coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność w świecie, a wydawnictwo Dwie Siostry chce wspomagać ten proces. Jednym z jego celów jest także budzenie potencjału tkwiącego w młodych twórcach. Dlatego ogłasza pierwszą edycję międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE 2014. Ma nadzieję, że stanie się on kolejnym pozytywnym impulsem, dzięki któremu polska (i nie tylko) książka dziecięca będzie stawać się jeszcze lepsza.
Celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci oraz odkrywanie utalentowanych twórców i stwarzanie im możliwości zaistnienia na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym.
Do udziału w konkursie zaproszeni są debiutanci i doświadczeni twórcy, z Polski i z zagranicy, występujących indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
Przedmiotem konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz (konspekt) lub scenorys (storyboard) całej książki oraz 3 gotowe rozkładówki i okładkę.
Ocenie podlegać będą: jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzględniająca dziecięcą wrażliwość.
Prace konkursowe będą oceniane przez dwa niezależne jury:
1. Jury międzynarodowe pod przewodnictwem Daniela Mizielińskiego.
2. Jury Wydawnictwa Dwie Siostry pod przewodnictwem Ewy Stiasny.  
W Konkursie są przewidziane 3 kategorie nagród:
1. Nagroda główna w wysokości 2.500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe – przyznawane przez jury międzynarodowe.
2. Nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry.
3. Udział najlepszych nadesłanych projektów w wystawie pokonkursowej.
Prace konkursowe należy nadsyłać od 15 listopada do 15 grudnia 2014 roku na adres:
Wydawnictwo Dwie Siostry
al. 3 Maja 2 m. 183
00-391 Warszawa
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 lutego 2015 roku na stronie internetowej konkursu.

Regulamin konkursu do pobrania >> klik!
Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia online >> klik!

In English >> click!

Podobne posty

Napisz komentarz