JASNOWIDZE 2016 – druga edycja międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci

Autor: pidd
Bezpośrednim celem konkursu JASNOWIDZE 2016 jest
inicjowanie procesu tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci oraz
odkrywanie utalentowanych twórców i stwarzanie im możliwości zaistnienia na
polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym.
W konkursie udział wziąć mogą
debiutanci i doświadczeni twórcy, z Polski i z zagranicy, występujący
indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
Przedmiotem konkursu jest
projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Prace
konkursowe powinny zawierać scenariusz (konspekt) lub scenorys (storyboard) całej
książki oraz 3 gotowe rozkładówki i okładkę.
Ocenie podlegać będą: jakość
artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i
treść uwzgledniająca dziecięcą wrażliwość.
Prace konkursowe będą oceniane przez dwa
niezależne jury:
1. Jury międzynarodowe pod przewodnictwem
Moniki Hanulak.
2. Jury Wydawnictwa Dwie Siostry pod
przewodnictwem Ewy Stiasny.  
W Konkursie są przewidziane 3
kategorie nagród:
1. Nagroda główna w wysokości 2.500
euro oraz dwa wyróżnienia honorowe – przyznawane przez jury międzynarodowe.
2. Nagroda w postaci wydania
książki przyznawana przez jury Wydawnictwa
Dwie Siostry.
3. Udział najlepszych nadesłanych
projektów w wystawie pokonkursowej.
Prace konkursowe należy nadsyłać od
15 listopada do 15 grudnia 2016 roku na adres:
Wydawnictwo Dwie Siostry
al. 3 Maja 2 m. 183
00-391 Warszawa
Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone 15 marca 2017 roku
na stronie internetowej konkursu.

Regulamin konkursu >> klik!


Podobne posty

Napisz komentarz