Europejski konkurs Opowiadania na tacy na najlepszą ilustrację do książki obrazkowej Jaś i Małgosia

Autor: pidd
 

Wydawnictwa:  OQO editora 
(Hiszpania),  O Bichinho deConto  (Portugalia) i  Tako (Polska), we współpracy z Urzędem Miasta
Pontevedry oraz w ramach programu Opowiadania na tacy (Cocina de cuentos.
Europa a la carta
), inicjatywy w ramach Programu
Kultura 2007–2013 Unii Europejskiej, ogłaszają: Europejski konkurs Opowiadania na tacy na najlepszą ilustrację do książki obrazkowej Jaś i Małgosia.

W konkursie
mogą wziąć udział pełnoletni ilustratorzy i ilustratorki, zamieszkali na stałe
w  jednym z państw członkowskich Unii
Europejskiej bądź w innym państwie objętym Programem Kultura 2007–2013. Warunkiem wzięcia
udziału w konkursie jest przesłanie drogą
elektroniczną rejestracji wstepnej, z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca
stałego zamieszkania, na adres e-mailowy: ilustra@europaalacarte.eu Organizator
prześle zarejestrowanym uczestnikom pełny tekst utworu (adaptacji oryginalnej
bajki braci Grimm), określi konkretny fragment, który powinien zostać
zilustrowany oraz wymogi techniczne. Rejestracji wstępnej należy dokonać w
jednym z następujących języków: polski, angielski, hiszpański, galicyjski,
francuski lub portugalski. Uczestnicy powinni przedstawić do konkursu:
przygotowaną ilustrację oraz pełny sceno rys (storyboard). Bez względu na
zastosowaną technikę wszystkie prace należy przesłać w formie elektronicznej
przez Internet. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę, która musi
być oryginalna i dotąd nieopublikowana. W czasie trwania naboru wycofanie pracy
zgłoszonej do konkursu, przedstawienie jej do innych konkursów czy innemu
wydawnictwu do oceny jest niedozwolone.

Komisja
konkursowa podejmie decyzję siedmioma głosami, z których sześć należy do  ekspertów w dziedzinie ilustracji książek
obrazkowych i twórczości artystycznej. Siódmy głos należy do publiczności:
zgłoszone ilustracje będą pokazywane na stronie internetowej projektu www.europaalacarte.eu
oraz w sieciach społecznościowych przez tydzień. Praca, na którą zagłosuje
najwięcej osób uzyska jeden głos w głosowaniu głównym. W przypadku otrzymania równej
liczby głosów przez dwie lub więcej ilustracji, ostateczny głos będzie należał
do komisji konkursowej. Przy przyznaniu nagrody oceniane będą: oryginalność
pracy, jakość techniczna, budowa postaci, scen i atmosfery oraz poprawna
sekwencyjność scenorysu.

Nagroda
wynosi 3000 € i podlega stosownemu opodatkowaniu.

Termin
zgłaszania prac rozpoczyna się 1 lipca i trwa do 1 września 2013 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji kontakt mailowy >> ilustra@europaalacarte.eu 

Pełen regulamin konkursu >> klik!

Podobne posty

1 komentarz

Aurora 1 lipca 2013 - 21:36

Czyli pora brać się do roboty 😀

odpowiedź

Napisz komentarz