BIB 2015 – 25. Biennale Ilustracji w Bratysławie

Autor: pidd
Zbliża się czas wysyłania zgłoszeń do udziału w jubileuszowym – 25. już Biennale Ilustracji w Bratysławie.

W konkursie biorą udział wyłącznie ilustracje, które zostały opublikowane.

W tym roku nastąpiła znacząca zmiana logistyczna, zarząd PS IBBY podjął decyzję o samodzielnym zgłaszaniu się ilustratorów na Biennale. Jest to zgodne z p. 3 regulaminu.

Zgłoszenie winno zawierać formularz wypełniony drukowanymi literami oraz zilustrowane książki (z zaznaczonymi wybranymi ilustracjami).

Każda osoba może wysłać maksymalnie 10 ilustracji z nie więcej niż dwóch książek opublikowanych w okresie:
– 2013-2015, jeśli uczestniczyła już w poprzednich Biennale
– ostatnich pięciu lat, jeśli bierze udział po raz pierwszy.

Wybrane ilustracje należy zaznaczyć.
Terming wysyłki to 30 kwietnia 2015 r., adres            
BIBIANA, International House of Art for Children,
             BIB Secretariat
             Panská 41
             815 39 Bratislava
             Slovak Republic
Osoby, których prace zostaną dopuszczone do konkursu, proszone będą o nadesłanie oryginałów ilustracji w terminie późniejszym (do 31 maja).
fragmenty Statutu BIB:

Udział
10. Nadesłane prace tworzą wystawę pokonkursową indywidualnych artystów. Sekretariat IBBY przyjmuje, że wyboru reprezentantów danego kraju dokonuje Jury, komisarz lub inne instytucje. Wystawa podzielona jest na sekcje narodowe, zgodnie z narodowością uczestnika.
11. Każdy artysta może wysłać na konkurs do 10 ilustracji z wybranych dwóch książek. Warunkiem koniecznym jest, by książki te opublikowane były w określonym czasie.
13. Nagrody:
Jedno Grand Prix BIB oraz 3000 dolarów amerykańskich.
Pięć Złotych Jabłek wraz z nagrodą 1500 USD każde.
Pięć Plakiet BIB z nagrodami po 1000 USD.
Dodatkowo możliwe jest Honorowe Wyróżnienie dla wybranych wydawców, których książki biorą udział w konkursie i odznaczają się wysoką jakością, a także do trzech wyróżnień dla wydawców z krajów o rozwijającej się dopiero tradycji książek dla dzieci i młodzieży.
Wydawca, książki którego zawierają nagrodzone w konkursie ilustracje, dostaje dyplom z informacją o nagrodzie.
14. Zdobywca nagrody głównej Grand Prix ma prawo do wystawy indywidualnej podczas następnego Biennale.

fragmenty Regulaminu BIB 2015:

4. Terminy:
Zgłoszenia na Biennale i książki, z których wybrano ilustracje, powinny dotrzeć do Bratysławy nie później niż 30. kwietnia 2015. Wybór ilustracji konkursowych należy zaznaczyć w książkach.
Każdy artysta może zaprezentować do 10 ilustracji.
Zgłoszenie wypełnione drukowanymi literami jest podstawą publikacji w katalogu.
5. Ilustracje wysyłamy oclone jako dzieła sztuki i ubezpieczone na koszt wysyłającego. Organizator ubezpiecza je na czas od odbioru na miejscu do powrotnej wysyłki. Jeśli wysyłający nie ureguluje zawczasu opłat celnych, zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora przy wysyłce zwrotnej. Każda przesyłka książek i oryginałów powinna być opatrzona formularzem Pro Forma itd.

6.   Z tyłu ilustracji przyczepiamy odpowiednią część wypełnionego formularza.
Oryginały wysyłamy nie oprawione.
Wszystkie oryginały winny znaleźć się w Bratysławie do 31. maja 2015. Ilustracje otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną odesłane artystom na ich koszt.

7. Ilustratorzy biorący udział po raz pierwszy mogą wybrać książki opublikowane w ciągu ostatnich 5 lat. Uczestnicy poprzednich BIB – z lat 2013-2015.

8. Biorąc udział w konkursie, ilustrator zgadza się na fotografowanie, filmowanie i publikowanie wizerunku swoich ilustracji na potrzeby promocji BIB, reprodukowanie ich w opracowaniach teoretycznych, dokumentacji i w materiałach promocyjnych, także na znaczkach, plakatach i pocztówkach – bez opłaty. Sekretariat BIB ma prawo wystawiania reprodukcji oryginałów. Oryginalne ilustracje mogą być pokazywane w ramach wystaw organizowanych przez BIBIANĘ tylko za zgodą krajowych organizatorów lub osobistej zgody artystów.

9. Prace każdego uczestnika pokazywane są na planszy 1x1m.  W przypadkach wyjątkowych rozmiarów ilustracji, Komitet Organizacyjny BIB podejmie decyzję, jak je eksponować i w jakiej liczbie. Międzynarodowe Jury ocenia nadesłane prace a artysta zgadza się na ich pokaz we wrześniu i październiku 2015 na Biennale.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane światłem w przypadku niestabilnych kolorów czy papierów, bądź nieodpowiedniego zabezpieczenia pracy. Nie ponoszą także odpowiedzialności za płaskorzeźby oraz kolaże.
Postanowienia końcowe
19. Prace będą odesłane nie później niż 4 miesiące po zamknięciu wystawy. Każda osoba, której prace wybrano do wystawy, otrzyma katalog. Katalog przysługuje także organizatorom krajowym.
20. Nadesłane książki przechodzą na rzecz biblioteki BIB. Pozostałe dokumenty i materiały – do archiwum BIB.

ZAŁĄCZNIKIPodobne posty

Napisz komentarz